bab

Axtarış nəticələri

1

bab1

bab sözünün izahı. bab sözünün mənası

1. Arxaizm. Bir kitab mətninin bölündüyü hissələrindən hər biri (çox vaxt hər bab bir neçə fəslə bölünür). □ Gülüstanisəri-kuyin kitabın bab-bab, e...    Ətraflı

bab2

bab sözünün izahı. bab sözünün mənası

Tay, cür, bərabər, uyğun, münasib, müvafiq, yaraşan. □ Hər işini bab elə, görən desin, ha belə. (Atalar sözü). Bablı babın tapmasa, işi ah – vayla...    Ətraflı

bab3

bab sözünün izahı. bab sözünün mənası

Bax: babi....    Ətraflı

2

bab

bab sözünün mənşəyi, bab sözünün etimologiyası

Ərəbcədir, “tay” deməkdir (“tay-tuş” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

bab

Qədim əlyazma kitablarının mövzu baxımından bölünən hissəsi, fəsil.  B.-la cüz oxşar anlayışlardır. Lakin cüzdən fərqli olaraq kitabda B.-ların həcmi müxtəlif ola bilər....    Ətraflı

4

bab

1. Bab gəlməx': üstün gəlmək, qalib gəlmək (Ağdam, Şuşa). □ Sən ma: bab gələmməzsən (Ağdam); Ma: bab gələn hələ anadan olmuyuf (Şuşa).
2. Bab gəlməx': məcazi mənada: cavab vermək, öhdəsin...    Ətraflı

5

Bab əl-Əbvab

Dərbəndin ərəb mənbələrindəki adı....    Ətraflı

6

bab gəlmək

bab gəlmək frazeoloji birləşməsinin mənası. bab gəlmək idiomunun izahı

1. Biri ilə ortaq cəhətləri çox olmaq, bir-birinə uyğun gəlmək, oxşar olmaq, gücləri bərabər olmaq.
2. Üstün olmaq; ~ cavabını vermək....    Ətraflı

7

baba

baba sözünün izahı. baba sözünün mənası

1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi. □ Hər saqqalı baba olmaz. (Atalar sözü).
2. Bəzi yerlərdə ataya deyilir.
3. Yaşlı və hörmətli kişi, y...    Ətraflı

8

baba

Ata. □ Babam mana kitaf alıf (Başkeçid); Get gör, baban gəldimi öyə? (Füzuli)....    Ətraflı

9

baba ocağı

baba ocağı frazeoloji birləşməsinin mənası. baba ocağı idiomunun izahı

ata-baba yurdu, əcdadların yaşamış olduğu məkan....    Ətraflı

10

babacan

babacan sözünün izahı. babacan sözünün mənası

1. Babaya, yaxud qoca kişiyə mehribanlıqla müraciət. □ Babacan, bir az oturub dincinizi alın.
2. Ataya müraciət. □ Kişi ağlar gözilə qıldı fəğan; S...    Ətraflı

11

babacan

babacan sözünün mənşəyi, babacan sözünün etimologiyası

“babanın ruhu” anlamını əks etdirir (əzizləmə mənasındadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

12

babacuq

Atacıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

13

babadanqalma

babadanqalma sözünün izahı. babadanqalma sözünün mənası

1. İrs, miras. □ Babadanqalma ev.
2. Məcazi mənada: çox köhnə, qədim, vaxtı keçmiş. □ Babadanqalma üsullarla işləmək olmaz....    Ətraflı

14

babal

babal sözünün izahı. babal sözünün mənası

Bax: vəbal....    Ətraflı

15

babal

Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
 Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz elə etməliyik ki, onun babalına şərik olub odda yanmayaq. (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)...    Ətraflı

16

babalı boynuna

babalı boynuna frazeoloji birləşməsinin mənası. babalı boynuna idiomunun izahı

– məsuliyyəti, günahı kiminsə üzərinə qoymaq....    Ətraflı

17

BABALI SƏRVƏRİN BOYNUNA

►Bir işin məsuliyyətini, cavabdehliyini, günahını kiminsə öz üzərinə götürdüyünü bildirmək üçün işlədilən ifadə.  İfadə ölməz Üzeyir Hacıbəylinin «O olmasın, bu olsun» (1909) və ya «Məşədi İbad» k...    Ətraflı

18

babalını yuya bilməmək

babalını yuya bilməmək frazeoloji birləşməsinin mənası. babalını yuya bilməmək idiomunun izahı

başqasının məsuliyyətini, günahını öz üzərinə götürməkdən boyun qaçırmaq....    Ətraflı

19

babalıq

babalıq sözünün izahı. babalıq sözünün mənası

1. Ögey baba.
2. Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu, babanın nəvələri üzərindəki haqqı....    Ətraflı

20

babam mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib

babam mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib frazeoloji birləşməsinin mənası. babam mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib idiomunun izahı

heç kimi saya salmamaq, öz bildiyini eləmək....    Ətraflı