baba

Axtarış nəticələri

1

baba

baba sözünün izahı. baba sözünün mənası

1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi. □ Hər saqqalı baba olmaz. (Atalar sözü).
2. Bəzi yerlərdə ataya deyilir.
3. Yaşlı və hörmətli kişi, y...    Ətraflı

2

baba

Ata. □ Babam mana kitaf alıf (Başkeçid); Get gör, baban gəldimi öyə? (Füzuli)....    Ətraflı

3

baba ocağı

baba ocağı frazeoloji birləşməsinin mənası. baba ocağı idiomunun izahı

ata-baba yurdu, əcdadların yaşamış olduğu məkan....    Ətraflı

4

babacan

babacan sözünün izahı. babacan sözünün mənası

1. Babaya, yaxud qoca kişiyə mehribanlıqla müraciət. □ Babacan, bir az oturub dincinizi alın.
2. Ataya müraciət. □ Kişi ağlar gözilə qıldı fəğan; S...    Ətraflı

5

babacan

babacan sözünün mənşəyi, babacan sözünün etimologiyası

“babanın ruhu” anlamını əks etdirir (əzizləmə mənasındadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

6

babacuq

Atacıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

7

babadanqalma

babadanqalma sözünün izahı. babadanqalma sözünün mənası

1. İrs, miras. □ Babadanqalma ev.
2. Məcazi mənada: çox köhnə, qədim, vaxtı keçmiş. □ Babadanqalma üsullarla işləmək olmaz....    Ətraflı

8

babal

babal sözünün izahı. babal sözünün mənası

Bax: vəbal....    Ətraflı

9

babal

Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
 Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz elə etməliyik ki, onun babalına şərik olub odda yanmayaq. (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)...    Ətraflı

10

babalı boynuna

babalı boynuna frazeoloji birləşməsinin mənası. babalı boynuna idiomunun izahı

– məsuliyyəti, günahı kiminsə üzərinə qoymaq....    Ətraflı

11

BABALI SƏRVƏRİN BOYNUNA

►Bir işin məsuliyyətini, cavabdehliyini, günahını kiminsə öz üzərinə götürdüyünü bildirmək üçün işlədilən ifadə.  İfadə ölməz Üzeyir Hacıbəylinin «O olmasın, bu olsun» (1909) və ya «Məşədi İbad» k...    Ətraflı

12

babalını yuya bilməmək

babalını yuya bilməmək frazeoloji birləşməsinin mənası. babalını yuya bilməmək idiomunun izahı

başqasının məsuliyyətini, günahını öz üzərinə götürməkdən boyun qaçırmaq....    Ətraflı

13

babalıq

babalıq sözünün izahı. babalıq sözünün mənası

1. Ögey baba.
2. Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu, babanın nəvələri üzərindəki haqqı....    Ətraflı

14

babam mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib

babam mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib frazeoloji birləşməsinin mənası. babam mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib idiomunun izahı

heç kimi saya salmamaq, öz bildiyini eləmək....    Ətraflı

15

babaqulu1

Boz rəngli mərcan. □ Bajımın babaquluları itif....    Ətraflı

babaqulu2

İlbiz. □ Əyə, babaqulunu niyə öldürürsən, yazıx döymü?...    Ətraflı

16

babasının qiymətini üstünə qoymaq

babasının qiymətini üstünə qoymaq frazeoloji birləşməsinin mənası. babasının qiymətini üstünə qoymaq idiomunun izahı

çox bahalı satmaq, satılan məhsulun qiymətini hədsiz dərəcədə şişirtmək....    Ətraflı

17

babasil

babasil sözünün izahı. babasil sözünün mənası

Tibb. Düzbağırsağın aşağı hissəsindəki qan damarlarının şişməsi nəticəsində tez-tez qanayan düyünlərin əmələ gəlməsindən ibarət xəstəlik. □ Babasil...    Ətraflı

18

babasilli

babasilli sözünün izahı. babasilli sözünün mənası

Babasil xəstəliyi olan. □ Babasilli adam....    Ətraflı

19

babaşka

babaşka sözünün izahı. babaşka sözünün mənası

Jurnalistika. Mətbəə üsulu ilə mətnlər yığılarkən sə­hi­fənin boş yerlərini doldurmaq üçün istifadə olunan metal lövhə....    Ətraflı

20

babaşka

Mətbəə üsulu ilə mətnlər yığılarkən sə­hi­fənin boş yerlərini doldurmaq üçün istifadə olunan metal lövhə....    Ətraflı