labüdlük

Axtarış nəticələri

1

labüdlük

labüdlük sözünün izahı. labüdlük sözünün mənası

Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. □ Hadisənin labüdlüyü....    Ətraflı