lacivərd

Axtarış nəticələri

1

lacivərd

lacivərd sözünün izahı. lacivərd sözünün mənası

1. Tünd-mavi rəngli qiymətli daş.
2. Bu daşın rəngi – tünd-mavi rəng. □ Lacivərd boşqab....    Ətraflı

2

lacivərd

lacivərd sözünün mənşəyi, lacivərd sözünün etimologiyası

Fars sözüdür, daş adıdır (tünd göy rəngində olur, qiymətli daşdır). Hə­min daşın rənginə oxşar boyalara da lacivərd deyirlər. Лазурный formasında rus dilində də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

lacivərdi

lacivərdi sözünün izahı. lacivərdi sözünün mənası

Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. □ Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma....    Ətraflı

4

lacivərdlik

lacivərdlik sözünün izahı. lacivərdlik sözünün mənası

Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük....    Ətraflı