edi

Axtarış nəticələri

21

edinləşməx'

Sözləşmək, deyişmək. □ Sə:rdən bəri nə ediləşirsi:z, tay qutarmıyassı:z? (Cəbrayıl)....    Ətraflı

22

EDİP KOMPLEKSİ

►Əks cinsdən olan valideynə qarşı şüurlu, yaxud şüursuz cinsi maraq olduğunu bildirən ifadə.  İfadə qədim yunan hökmdarı şah Edipin tarixin yaddaşında qalmış əcaib davranışı ilə bağlı yaranmışdır....    Ətraflı

23

ediş

ediş sözünün izahı. ediş sözünün mənası

Etmək işi, etmə. □ Elə hərəkət edişin düzgün deyildi....    Ətraflı

24

edit

edit sözünün tərcüməsi

redaktə etmək...    Ətraflı

25

edition

edition sözünün tərcüməsi

buraxılış, nəşr...    Ətraflı

26

editor

editor sözünün tərcüməsi

redaktor...    Ətraflı

30

editorial

editorial sözünün tərcüməsi

1) redaktor
2) ana/başyazı...    Ətraflı

34

editorship

editorship sözünün tərcüməsi

redaktorluq; redaksiya; rəhbərlik etmə...    Ətraflı