ya

Axtarış nəticələri

21

yabalanmaq

yabalanmaq sözünün izahı. yabalanmaq sözünün mənası

Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq....    Ətraflı

22

yabalaşma

yabalaşma sözünün izahı. yabalaşma sözünün mənası

Bax: yabalaşmaq....    Ətraflı

23

yabalaşmaq

yabalaşmaq sözünün izahı. yabalaşmaq sözünün mənası

Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. □ Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Atalar sözü)....    Ətraflı

24

yabalatma

yabalatma sözünün izahı. yabalatma sözünün mənası

Bax: yabalatmaq....    Ətraflı

25

yabalatmaq

yabalatmaq sözünün izahı. yabalatmaq sözünün mənası

Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq....    Ətraflı

26

yabalı

yabalı sözünün izahı. yabalı sözünün mənası

Yabası olan, əlində yaba tutmuş. □ Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. (Ə.Vəliyev)....    Ətraflı

27

yabalıq

yabalıq sözünün izahı. yabalıq sözünün mənası

Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). □ İki yabalıq ot....    Ətraflı

28

yaban

yaban sözünün izahı. yaban sözünün mənası

Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer. □ ..Yabana hürən köpəklərin xırxırı, hürüşü kəsmə-kəsmə eşidilirdi. (S.M.Qənizadə)....    Ətraflı

29

yabançı

yabançı sözünün izahı. yabançı sözünün mənası

1. Özgə, yad. □ Yabançı adam. Yabançı ölkələr.
2. Tanış olmayan, aşna olmayan. □ Oxuya bilməzsən, çünki bu hərflər artıq sənə yabançıdır. (C.Cabbar...    Ətraflı

30

yabançılıq

yabançılıq sözünün izahı. yabançılıq sözünün mənası

Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı....    Ətraflı

31

yabanı

yabanı sözünün izahı. yabanı sözünün mənası

1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi, cır. □ Yabanı bitki. Yabanı çiçək. Yabanı meyvə. Yabanı armud.
2. Əhliləşməmiş, vəhşi, yırtıcı. □ Yabanı pişik. Yab...    Ətraflı

32

yabanı bitkilər

Çöldə özbaşına, təbii şəraitdə bitən bitkilər....    Ətraflı

33

yabanı bitkilər

İnsanın iştirakı olmadan çoxalan və yayılan bitkilər....    Ətraflı

34

yabanılaşma

yabanılaşma sözünün izahı. yabanılaşma sözünün mənası

Bax: yabanılaşmaq....    Ətraflı

35

yabanılaşmaq

yabanılaşmaq sözünün izahı. yabanılaşmaq sözünün mənası

Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq....    Ətraflı

36

yabban

Yastı. □ Otu yabban yığdım, xarab olajax yağış yağsa....    Ətraflı

37

yabı

yabı sözünün izahı. yabı sözünün mənası

1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. □ Ağsaq yabı köhlən atı keçə bilməz. (Atalar sözü).
2. Vulqarizm. Məcazi mənada: arıq, sısqa, yeriyə bilməyən...    Ətraflı

38

yabı

Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Axşam tumarlayar, səhər tumarlayar, yabıya bir can yandırırdı ki, gəl görəsən. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)
*
Gördün ki, bir yabının...    Ətraflı

39

yabılaşma

yabılaşma sözünün izahı. yabılaşma sözünün mənası

Bax: yabılaşmaq....    Ətraflı

40

yabılaşmaq

yabılaşmaq sözünün izahı. yabılaşmaq sözünün mənası

Vulqarizm. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək....    Ətraflı