Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti

Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti

Bakı, "Altun kitab", 2017

Tərtibçilər: Rafiq İsmayılovElxan Nəcəfov

Redaktor: İlhamə Baxşəliyeva

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!