şəbihgərdan

Axtarış nəticələri

1

şəbihgərdan

şəbihgərdan sözünün izahı. şəbihgərdan sözünün mənası

Şəbihi hazırlayan, şəbih mərasimini idarə edən adam....    Ətraflı

2

şəbihgərdan

Şәbih tamaşalarının iştirakçıları olan qeyri-peşəkar aktyorlar.  Ş.-lar xüsusi hazırlıq keçmәsәlәr dә, müәyyәn aktyorluq ünsürlәrinə malik olublar. Sәsin təsirliliyin...    Ətraflı

3

şəbihgərdanlıq

şəbihgərdanlıq sözünün izahı. şəbihgərdanlıq sözünün mənası

1. Şəbihgərdanın işi, şəbih mərasimini idarə etmə. □ Şəbihgərdanlıq tam mənası ilə xalq teatrı idi. (Y.V.Çəmənzəminli).
2. Məcazi mənada: oyunbazlı...    Ətraflı