şəbihgərdanlıq

Axtarış nəticələri

1

şəbihgərdanlıq

şəbihgərdanlıq sözünün izahı. şəbihgərdanlıq sözünün mənası

1. Şəbihgərdanın işi, şəbih mərasimini idarə etmə. □ Şəbihgərdanlıq tam mənası ilə xalq teatrı idi. (Y.V.Çəmənzəminli).
2. Məcazi mənada: oyunbazlı...    Ətraflı