şabalıd

Axtarış nəticələri

1

şabalıd

şabalıd sözünün izahı. şabalıd sözünün mənası

1. Botanika. Qoz, fındıq cinsindən qabıqlı meyvə və bu meyvənin ağacı. □ Şabalıdın çox dadlı, qidalı meyvələrindən ... istifadə edilir. (İ.Axundzad...    Ətraflı

2

şabalıd

şabalıd sözünün mənşəyi, şabalıd sözünün etimologiyası

Fars sözüdür, “şah palıd” deməkdir. Doğrudan da, şabalıdın və palıdın meyvələri bir-birinə oxşardır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

şabalıd cinsi

şabalıd cinsi frazeoloji birləşməsinin mənası. şabalıd cinsi idiomunun izahı

çox xəsis, xeyrə-şərə yaramayan adam....    Ətraflı

4

şabalıddan yağ çıxartmaq

şabalıddan yağ çıxartmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. şabalıddan yağ çıxartmaq idiomunun izahı

mümkün olmayan şeydən də fayda görməyə, qazanc əldə etməyə çalışmaq; ~ yumurtadan yun qırxmaq....    Ətraflı

5

şabalıdı

şabalıdı sözünün izahı. şabalıdı sözünün mənası

Şabalıd rəngində, qəhvəyi. □ Şabalıdı saç. Şabalıdı saqqal....    Ətraflı

6

şabalıdı torpaqlar

Quru çöllərin zonal torpaq tipi.  Ş.T. açıq-şabalıdı, şabalıdı və tünd-şabalıdı yarımtiplərə bölünür, aşağıdan yuxarı getdikcə onlar bir-birini əvəzləyir, bitkiləri q...    Ətraflı

7

şabalıdlıq

şabalıdlıq sözünün izahı. şabalıdlıq sözünün mənası

Çoxlu şabalıd ağacı bitən yer, şabalıd meşəsi....    Ətraflı