əcəl

Axtarış nəticələri

1

əcəl

əcəl sözünün izahı. əcəl sözünün mənası

Hər bir canlının, xüsusən insanın qabaqcadan qədərlənmiş ölüm vaxtı; ümumiyyətlə, ölüm, ölüm çağı. □ Keçinin əcəli çatanda çobanın çomağına sürtünə...    Ətraflı

2

əcəl

əcəl sözünün mənşəyi, əcəl sözünün etimologiyası

Ərəbcədir, “ölüm vaxtı”, “son” mənalarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

əcəl badəsini içmək

əcəl badəsini içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəl badəsini içmək idiomunun izahı

ölümə məhkum olmaq, ölmək; ~ əcəl camını içmək, əcəl şərbətini içmək....    Ətraflı

4

əcəl camını içmək

əcəl camını içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəl camını içmək idiomunun izahı

bax: əcəl badəsini içmək....    Ətraflı

5

əcəl girləmək (hərləmək)

əcəl girləmək (hərləmək) frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəl girləmək (hərləmək) idiomunun izahı

ölüm vaxtı çatmaq; ölümlə nəticələnə bilən hərəkətlər etmək; ~ ölümlə çilingağac oynamaq, əcəli çatmaq, əcəli gəlmək (yetmək), əcəlinə susamaq, ölü...    Ətraflı

6

əcəl köynəyi

əcəl köynəyi frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəl köynəyi idiomunun izahı

kəfən....    Ətraflı

7

əcəl şərbətini içmək

əcəl şərbətini içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəl şərbətini içmək idiomunun izahı

bax: əcəl badəsini içmək....    Ətraflı

8

əcələ

əcələ sözünün izahı. əcələ sözünün mənası

Tələskənlik, cəldlik, zirəklik; bir işin sürətlə, çevik görülməsi. □ Əcələ tərpənmək....    Ətraflı

9

əcələ

Tələskənlik, cəldlik, zirəklik; bir işin sürətlə, çevik görülməsi....    Ətraflı

10

əcələ etmək

əcələ etmək sözünün izahı. əcələ etmək sözünün mənası

Tələsmək....    Ətraflı

11

əcələ-cücələ

Birdən, qəflətən. □ Gördüx' bir əlix' əcələ-cücələ gəlir bizə tərəf....    Ətraflı

12

əcələli

əcələli sözünün izahı. əcələli sözünün mənası

Tələsik, təcili, təxirəsalınmaz. □ Yox, bir belə müddət gözləməyi mən bacarmayacağam. İşim əcələlidir. (Ə.Haqverdiyev)....    Ətraflı

13

əcələtən

Tələsik, tələsə-tələsə, təcili....    Ətraflı

14

əcəli çatmaq

əcəli çatmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəli çatmaq idiomunun izahı

ölüm vaxtı yaxınlaşmaq, ölüm vaxtı çatmaq; ölüm axtarmaq, ölümlə nəticələnə biləcək hərəkətlər etmək; ~ ölümü gəlmək, əcəli gəlmək (yetmək), əcəl g...    Ətraflı

15

əcəli gəlmək (yetmək)

əcəli gəlmək (yetmək) frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəli gəlmək (yetmək) idiomunun izahı

bax: əcəli çatmaq....    Ətraflı

16

əcəlinə susamaq

əcəlinə susamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəlinə susamaq idiomunun izahı

bax: əcəllə oynamaq....    Ətraflı

17

əcəll

Ən ali, ən yüksək; daha böyük....    Ətraflı

18

əcəllə oynamaq

əcəllə oynamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəllə oynamaq idiomunun izahı

ölüm axtarmaq, ölümlə nəticələnə biləcək hərəkətlər etmək;
~ başını çomağa sürtmək, buynuzunu çomağa sürtmək, başını bıçağa sürtmək, ölümlə çiling...    Ətraflı

19

əcəlmayallaq

əcəlmayallaq sözünün izahı. əcəlmayallaq sözünün mənası

Bax: əcəlmüəlləq....    Ətraflı

20

əcəlmüəlləq

əcəlmüəlləq sözünün izahı. əcəlmüəlləq sözünün mənası

Gözlənilməyən, təbii olmayan ölüm....    Ətraflı