Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

2

а 1

a, rus əlifbasının birinci hərfi...    Ətraflı

а 2

amma, lakin, isə...    Ətraflı

а 3

1 da (təkid bildirən ədat); nə? (sual əvəzliyi)
2 ay, a (müraciət nidası)
3 Aaa (təəccüb bildirən nida). Aaa, məsələ bunda imiş....    Ətraflı

4

а капелла

a kapella (xorun instrumental müşayiət olmadan ifası)...    Ətraflı

8

а то

1 yoxsa, əks halda
2 əslində isə, intəhası
3 əlbəttə, təbii, sözsüz
4 Gözlə! (kinayəli etiraz)...    Ətraflı

9

а то и

yeri gəlsə, hələ bir. Qışqıracaq, hələ bir döyəcək də....    Ətraflı

11

а-а-а

aaa! (qəzəb, hədə, ironiya və s. ifadə edir)...    Ətraflı

12

а-ля фуршет

banketsayağı, ayaqüstü nahar (şam və s.)...    Ətraflı

13

а...

bir şeyin yoxluğunu bildirən sözönü; -sız...    Ətraflı

20

абазинец

abazin (millətin kişi nümayəndəsi)...    Ətraflı