Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

ab

1. Su.
2. Sifət kimi: ərinmiş, maye halına düşmüş.
3. Yaş, göz yaşı.
4. Araq (bitki, gül və s.-də...    Ətraflı

2

aba

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

3

abad 1

Gələcəkdə sonu olmayanlar, həmişəlik olanlar....    Ətraflı

abad 2

Bax: abadə....    Ətraflı

4

abadə

Tir-tikintisi olan, şen....    Ətraflı

5

abadi

Abad olma, abadlıq....    Ətraflı

6

abavü əcdad

Ata və babalar, ata-baba....    Ətraflı

7

abbənd

Suyun qarşısına çəkilən sədd....    Ətraflı

8

abdan

Su anbarı, hovuz, ovdan....    Ətraflı

9

abdəstan

Dəstəmaz almaq üçün lüləkli və qulplu qab....    Ətraflı

10

abək

Kiçik su, gölməçə....    Ətraflı

11

abəki-şur

1. Kiçik şor su.
2. Məcazi mənada: Xəzər dənizi....    Ətraflı

12

abgin

1. Sulu.
2. Parlaq, şəffaf....    Ətraflı

13

abginə

1. Şüşə.
2. Büllur.
3. Saxsı üzərinə çəkilən məhlul, şir, mina....    Ətraflı

14

abgun

1. Abı, mavi, göy.
2. Maye, duru....    Ətraflı

15

abguşt

Ətsuyu, bozbaş....    Ətraflı

16

abi

1. Sulu.
2. Suya aid olan.
3. Su rəngində, abı....    Ətraflı

20

abi-çeşm

1. Göz yaşı.
2. Məcazi mənada: şərəf, ləyaqət....    Ətraflı