Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

a:ci

Alça və ya zoğaldan hazır­lanmış turşu. □ Bildirki a:cidən hələ də dopunun içində qalıfdı....    Ətraflı

2

a:dı

Bax: a:di. □ Diyi a:dı mənin xabarı yoxdı, Əmir cücəni danğan kimi danğıy (Qax); Söyün kişi bu qalxozda a:dı işdəmöyüf (Qazax)....    Ətraflı

3

a:di

Əsla, heç. □ A:di mənim munnan xəbərim yoxdı....    Ətraflı

4

a:dna

Bax: adına (1-ci mənaya). □ Gəlsənə, a:dna günü gedax....    Ətraflı

5

a:lət

Bax: alat. □ Öyün a:lətdərini salmiyifdilər hələ (Şəki)....    Ətraflı

6

a:ma

Əl ilə ovulmuş tənbəki. □ No:ruz, a:manı mana ver, bir qaylan çəkim....    Ətraflı

8

a:n 1

Fəqərə. □ Bədəndə işdəy yer a:ndı (Gədəbəy)....    Ətraflı

a:n 2

Alın. □ Qəfəsini gəlinnər bağlardılar a:nnarına (Qazax)....    Ətraflı

10

a:va

Gicgah. □ Sənin arvasına elə yumrux çallam gözünnən çirə atılar....    Ətraflı

11

aba 1

Ata. □ Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:sən (Gədəbəy)....    Ətraflı

aba 2

Ana. □ Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); Biz aba di: rux anıya (Təbriz)....    Ətraflı

12

abacur

Bax: abajur. □ Dünən bazardan bir kilo abacur aldım....    Ətraflı

13

abajur

Yerkökü, kök. □ Mən abajur çox yiyənəm, Noxiyə gidən olanda aldıram gerex' gənə birki kilo....    Ətraflı

14

abal 1

Key....    Ətraflı

abal 2

Ağırlıq, yük. □ Öyün bütün abalı Solmazın üsdünə düşür....    Ətraflı

15

abalkeş

Zəhmətkeş. □ Dayım elə lap uşaklığınnan abalkeş olıb....    Ətraflı

16

abasbeyi

Üzüm növü adı. □ Dur bir abasbeyi dər, gəti....    Ətraflı

18

abatdıdı

İçinə yağ, şor, pendir və başqa ağartı növü qoyulan isti çörək. □ Əhməd bu gün isti çörəkdən abatdıdı qayırıb məni qonax çağırmışdı (Qubadlı)....    Ətraflı

19

abay 1

Ləzgi arvadı. □ Bizim eşiyə abaylar gəlmişdi....    Ətraflı

abay 2

Xala. □ Abay sizdədi?...    Ətraflı

abay 3

Bacı. □ Abay hare:ydir?...    Ətraflı

20

abba

Umac. □ Dünən Həsəngildə ləzzətdi abba yedim....    Ətraflı