abrına qısılmaq

Axtarış nəticələri

1

abrına qısılmaq

abrına qısılmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. abrına qısılmaq idiomunun izahı

nüfuzunu, hörmətini qorumaq üçün susmağa məcbur olmaq;
~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək, abır-həya saxlamaq....    Ətraflı