abra mindirmək

Axtarış nəticələri

1

abra mindirmək

abra mindirmək frazeoloji birləşməsinin mənası. abra mindirmək idiomunun izahı

səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ yaraşığa gətirmək, abra salmaq....    Ətraflı