aerob orqanizmlər

Axtarış nəticələri

1

aerob orqanizmlər

Yalnız havada sərbəst oksigenin olduğu səraitdə yaşaya bilən orqanizmlər.  Bitkilər, heyvan və mikroorqanizmlərin əksəriyyəti A.O.-ə aiddir....    Ətraflı