aerotermik qradiyent

Axtarış nəticələri

1

aerotermik qradiyent

Atmosfer qatlarında şaquli istiqamətdə vahid məsafədə temperaturun dərəcələrlə dəyişməsi.  Atmosferin ən aşağı qatı olan troposferdə şaquli istiqamətdə hər 100 m-də t...    Ətraflı