aerozol

Axtarış nəticələri

1

aerozol

aerozol sözünün izahı. aerozol sözünün mənası

Fizika. Kimya. Coğrafiya. Bərk və maye hissəciklərin birləşməsindən ibarət olan, qazabənzər mühitdə kütləsi çəkilə bilən dispers sistem....    Ətraflı

2

aerozol

Havada asılı vəziyyətdə olan müxtəlif mənşəli, müxtəlif ölçülü və formalı, fərqli kimyəvi tərkibə və fiziki xassələrə malik ən kiçik hissəciklərdən ibarət qatışıq.  D...    Ətraflı

3

aerozol

aerozol sözünün mənşəyi, aerozol sözünün etimologiyası

yun. aer – hava + yun. sole – cisim...    Ətraflı