akklimatizasiya

Axtarış nəticələri

1

akklimatizasiya

akklimatizasiya sözünün izahı. akklimatizasiya sözünün mənası

Biologiya. Coğrafiya. Orqanizmlərin yeni yaşayış şəraitinə uyğunlaşdırılması prosesi....    Ətraflı

2

akklimatizasiya

Orqanizmlərin yeni yaşayış şəraitinə uyğunlaşdırılması prosesi.  A. təsərrüfat təcrübəsində ən çox bitki və heyvanların yayılması ilə əlaqədardır. Heyvanları yeni bio...    Ətraflı

3

akklimatizasiya

akklimatizasiya sözünün mənşəyi, akklimatizasiya sözünün etimologiyası

lat. a – sözönü + yun. klima – iqlim...    Ətraflı

4

akklimatizasiya

Heyvanın arealından kənar yeni yerə buraxıldıqdan sonra həmin yerin iqliminə uyğunlaşması....    Ətraflı