akkumulyativ düzənlik

Axtarış nəticələri

1

akkumulyativ düzənlik

Mənfi relyef formalarının axar su, buzlaq, dəniz, küləklərin və s.-nin topladığı çöküntülərlə dolması nəticəsində yaranmış hamar sahə.  A.D.-lərin səthi az kələ-kötür...    Ətraflı