alçaq enliklər

Axtarış nəticələri

1

alçaq enliklər

Yer kürəsinin ekvatora yaxın coğrafi enliklərinin şərti adı.  A.E. dedikdə ekvatordan 40°-dək şm.e. ilə 40°-dək c.e. arasında qalan enliklər nəzərdə tutulur. Onlar tr...    Ətraflı