da

Axtarış nəticələri

1

da1

da sözünün izahı. da sözünün mənası

1. Danışan şəxsin məsələyə menasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub, müəyyən into...    Ətraflı

da2

da sözünün izahı. da sözünün mənası

Həmcins üzvlü cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkəb tabeli cümlələrdə isə baş cümlə ilə budaq cümlələri bir-birinə bağlayan və aşağıdakı mənaları ifa...    Ətraflı

2

DA

DA sözünün tərcüməsi

"district attorney" ifadəsinin qısa forması: bölgə prokuroru (ABŞ-da)...    Ətraflı

3

da

da sözünün mənşəyi, da sözünün etimologiyası

Da, də bağlayıcıları dəxi sözünün ixtisarından törəmədir. V.Bank yazır: “Türk dillərində “связывать” mənasını verən taq feili olub, ondan taqu (dağı forması da olub) feili bağlaması əmələ gəlib. Dəxi sözü taqu feili bağlamasının dəyişmiş for­masıdır. Mənası “и”, “также”, “тоже” deməkdir. Dəxi söz...    Ətraflı

4

DAB

DAB sözünün izahı. DAB sözünün mənası

Jurnalistika. Rəqəmsal radio siqnal­la­rının elektromaqnit dalğaları ilə ötü­rül­mə­si texnologiyası....    Ətraflı

5

dab

dab sözünün tərcüməsi

1) ehmalca toxunmaq
2) bir parça, bir tikə
3) xəfif toxunuş...    Ətraflı

6

DAB

Rəqəmsal radio siqnal­la­rının elektromaqnit dalğaları ilə ötü­rül­mə­si texnologiyası.  DAB-ın əsas üs­tün­lüyü səs keyfiyyətini artırmasında, ma...    Ətraflı

7

DAB

DAB sözünün mənşəyi, DAB sözünün etimologiyası

ing. Digital Audio Broadcasting – «rə­qəmsal səs yayımı» ifadəsindən yaradılmış abreviatura...    Ətraflı

8

daban

daban sözünün izahı. daban sözünün mənası

1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi. □ Çox gəzməkdən dabanlarım sızıldayır.
2. Ayağa geyilən şeylərin arxa hissəsi; ayaqqabı altının arxa tərəf...    Ətraflı

9

daban1

daban sözünün mənşəyi, daban sözünün etimologiyası

Bəzi türk dillərində bu söz təbən kimi işlədilir və “aşağı”,”yastı” mənasını verir. Su dəyirmanında da daban olur, qapının da dabanı var, mənaları “üstündə saxlayan, aşağısında duran”, “söykənəcək” deməkdir. Tapan sözü də var, təx­mi­nən, ”dişsiz dırmaq” deməkdir. Görünür, bu da daban sözü ilə ba...    Ətraflı

daban2

daban sözünün mənşəyi, daban sözünün etimologiyası

Dəyirmanda üst daşınsürətini nizamlayan qurğudur. Davranmaq, dəbər­mək sözləri ilə qohumdur. Türkmən dilində qez adlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

10

daban almaq

daban almaq frazeoloji birləşməsinin mənası. daban almaq idiomunun izahı

yüyürüb getmək, uzaqlaşmaq; ~ dabanına tüpürmək....    Ətraflı

11

daban döymək

daban döymək frazeoloji birləşməsinin mənası. daban döymək idiomunun izahı

bir yerə dəfələrlə gedib-gəlmək; ~ ayaq döymək....    Ətraflı

12

daban saxlamamaq

daban saxlamamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. daban saxlamamaq idiomunun izahı

dayanmadan, dincini almadan getmək....    Ətraflı

13

daban-dabana

daban-dabana sözünün izahı. daban-dabana sözünün mənası

1. Tamamilə. □ Daban-dabana zidd
2. Ardınca, arxasınca, birgə. □ Bu şərq küləyilə daban-dabana; Bu uzun yollarda qovub səhəri; Böyük Şərq şerinin d...    Ətraflı

14

dabana

dabana sözünün izahı. dabana sözünün mənası

Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı. □ Qapının dabanası. Tövlə qapısının ağac dabana...    Ətraflı

15

dabanbalığı

dabanbalığı sözünün izahı. dabanbalığı sözünün mənası

Zoologiya. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı....    Ətraflı

16

dabanbasa

dabanbasa sözünün izahı. dabanbasa sözünün mənası

Bax: dabanbasma....    Ətraflı

17

dabanbasaraq

dabanbasaraq sözünün izahı. dabanbasaraq sözünün mənası

Bax: dabanbasma....    Ətraflı

18

dabanbasma

dabanbasma sözünün izahı. dabanbasma sözünün mənası

1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik.
2. Addım-addım izləyərək. □ Kürkçüoğlu onu göz açmağa qoymayıb, dabanbasma onu paytaxtadək təqib edirdi. (M.F.Axundza...    Ətraflı

19

dabancıq

dabancıq sözünün izahı. dabancıq sözünün mənası

Kiçik daban, incə daban....    Ətraflı

20

dabandaşı

dabandaşı sözünün izahı. dabandaşı sözünün mənası

Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı....    Ətraflı