edi

Axtarış nəticələri

1

edi

edi sözünün izahı. edi sözünün mənası

Dialekt. Arxaizm. Arvadların ölü üstündə, yasda avazla söylədikləri yanıqlı sözlər, ağı. □ Edi demək....    Ətraflı

4

edibility

edibility sözünün tərcüməsi

yeyilə bilmə...    Ətraflı

5

edible

edible sözünün tərcüməsi

yeməli...    Ətraflı

6

edicək

Edincə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

7

edici

edici sözünün izahı. edici sözünün mənası

Dialekt. Arxaizm. Yasxanada ağı deyən; ağıçı. □ Edici Tükəzban xalanı hamı tanıyırdı.
Qeyd: ...edici. Bəzi sözlərə qoşularaq, mürəkkəb sifətlər əmə...    Ətraflı

8

edict

edict sözünün tərcüməsi

fərman...    Ətraflı

9

edification

edification sözünün tərcüməsi

məlumatlandırma, tərbiyələndirmə...    Ətraflı

10

edifice

edifice sözünün tərcüməsi

tikili...    Ətraflı

11

edify

edify sözünün tərcüməsi

öyrətmək, təlim-tərbiyə etmək...    Ətraflı

12

edifying

edifying sözünün tərcüməsi

ibrətamiz...    Ətraflı

13

edigəc

Edincə, etcək, edən kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

14

ediləmək

ediləmək sözünün izahı. ediləmək sözünün mənası

Arxaizm. Edi demək, ağı demək...    Ətraflı

16

ediləşmə

ediləşmə sözünün izahı. ediləşmə sözünün mənası

Bax: ediləşmək....    Ətraflı

17

ediləşmək

ediləşmək sözünün izahı. ediləşmək sözünün mənası

Dialekt. Arxaizm. Ağız-ağıza verib edi söyləmək, ağı demək....    Ətraflı

18

edillər

Qədim Romada xalq tribununun köməkçiləri.  Bu vəzifə e.ə. 494-cü ildə təsis olunub. İlk vaxtlar plebey E.-i fəaliyyət göstərib, e.ə. 367-ci ildən başlayaraq xalq trib...    Ətraflı

19

edilmə

edilmə sözünün izahı. edilmə sözünün mənası

Bax: edilmək....    Ətraflı

20

edilmək

edilmək sözünün izahı. edilmək sözünün mənası

"Etmək" feilinin məchul növü. □ Tələbələr tərəfindən bütün tapşırıqlar edilir....    Ətraflı