fa

Axtarış nəticələri

1

fa

fa sözünün izahı. fa sözünün mənası

Musiqi. Musiqi qammasının “do” dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən not....    Ətraflı

2

fa

Yeddi əsas musiqi səsindən dördüncüsü.  Hərfi ifadəsi F-dir....    Ətraflı

3

fa

fa sözünün tərcüməsi

fa (qrammanın dördüncü notu)...    Ətraflı

4

fable

fable sözünün tərcüməsi

təmsil, rəvayət, əfsanə...    Ətraflı

5

fabled

fabled sözünün tərcüməsi

əfsanəvi; uydurulmuş...    Ətraflı

6

fablio

XII–XIV əsr fransız ədəbiyyatında nəzmlə yazılmış qısa komik və ya satirik hekayə.  Kobud yumor və mənəvi dəyər aşılayan ideya F.-nun əsas xüsusiyyətləridir. Bu əsərl...    Ətraflı

7

fabric

fabric sözünün tərcüməsi

parça...    Ətraflı

8

fabricate

fabricate sözünün tərcüməsi

uydurmaq...    Ətraflı

9

fabrication

fabrication sözünün tərcüməsi

uydurma, yalan, saxta...    Ətraflı

10

fabrik

fabrik sözünün izahı. fabrik sözünün mənası

Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi. □ Tikiş fabriki. Fabrikin istehsalat planı....    Ətraflı

11

fabrik

Sənətkarlıq emalatxanaları ilə müqayisədə çoxsaylı işçi qüvvəsinə malik olan, maşın və mexanizmlərin tətbiqinə əsaslanan sənaye müəssisəsi.  F.-lər, əsasən, fərdi sif...    Ətraflı

12

fabrik-mətbəx

fabrik-mətbəx sözünün izahı. fabrik-mətbəx sözünün mənası

Mexaniki üsulla çoxlu yemək hazırlanan iri ictimai iaşə müəssisəsi. □ Bakıda ilk fabrik-mətbəx 1930-cu ildə işə salınmışdır....    Ətraflı

13

fabrikant

fabrikant sözünün izahı. fabrikant sözünün mənası

Fabrik sahibi olan fabrikçi....    Ətraflı

14

fabrikçi

fabrikçi sözünün izahı. fabrikçi sözünün mənası

Bax: fabrikant....    Ətraflı

15

fabula

fabula sözünün izahı. fabula sözünün mənası

1. Ədəbiyyatşünaslıq. Bədii əsərdə baş verən hadisələrin məntiqi, səbəb-zaman ardıcıllığı ilə nəqli. □ Fabula bəzən “ən qısa süjet” mənasını da ifa...    Ətraflı

16

fabula

Müəl­lifin qələmə aldığı hadisələrin əsər­dəki ardıcıllığı.  Bəzən F. və «süjet» an­la­yışları ey­niləşdirilir. Əgər müəllif ha­­­disələri baş ver...    Ətraflı

17

fabula

Müəllifin qələmə aldığı hadisələrin əsərdəki ardıcıllığı. □ Ədəbiyyatşünaslıqda çox zaman “fabula” və “süjet” anlayışları eyniləşdirilir. Əgər müəllif hadisələri baş verdiyi xronoloji ardıcıllıqla qələmə alırsa, əsərin fabula və süjeti üst-üstə dü...    Ətraflı

18

fabula

Müəllifin qələmə aldığı hadisələrin əsərdəki ardıcıllığı.  Ədəbiyyatşünaslıqda çox zaman F. və süjet anlayışları eyniləşdirilir. Əgər müəllif hadisələri baş verdiyi x...    Ətraflı

19

fabulist

fabulist sözünün tərcüməsi

təmsilçi, təmsil yazan...    Ətraflı

20

fabulous

fabulous sözünün tərcüməsi

əsrarəngiz, əfsanəvi, uydurma...    Ətraflı