kimyəvi aşınma

Axtarış nəticələri

1

kimyəvi aşınma

Geologiyada: axar suların, dalğaların, buzlaqların təsiri altında süxurların əriməsi, suda həll olaraq dağılması.  K.A.-ya, əsasən, yumşaq süxurlar, məsələn, əhəngdaş...    Ətraflı