lab

Axtarış nəticələri

1

lab

lab sözünün tərcüməsi

See: laboratory....    Ətraflı

2

labada

1. Qısaqollu, üzəri qaytan və bafta ilə işlənilmiş qadın paltarı (Zaqatala, Şəki).
□ Hətəm öz nənəsinin labadasım puzdurub qadınma don tikdirdi (Zaqatala); Anam özünə labada tikir (Şəki).
2. Sırınm...    Ətraflı

4

label

label sözünün tərcüməsi

1) yarlıq, damğa, nişan, etiket
2) etiket yapışdırmaq, nişanlamaq...    Ətraflı

5

labə 1

Xahiş, istək, dilək, yalvarma....    Ətraflı

labə 2

1. Kinayə. 2. Hiylə, yalan. 3. Zarafat, hənək....    Ətraflı

6

labi

Huşsuz. □ Kamran çox labi adamdu....    Ətraflı

7

labial

labial sözünün tərcüməsi

dodaq, dodaqlanan...    Ətraflı

8

labirint

labirint sözünün izahı. labirint sözünün mənası

1. Qədim Misirdə və Yunanıstanda hədsiz mürəkkəb quruluşu olan, qəsdən dolaşıq yollar qoyulmuş, giriş və çıxışını tapmaq çətin olan xəzinə yeri. □...    Ətraflı

9

labirint

Mürəkkəb planlı, çoxsaylı otaqlar və dolaşıq dəhlizlərə malik tikili.  Antik müəlliflərin (Herodot, Diodor, Strabon və s.) əsərlərində qədim dövrlərdə belə tikililəri...    Ətraflı

10

labirint

1. Qədim Misirdə və Yunanıstanda hədsiz mürəkkəb quruluşu olan, qəsdən dolaşıq yollar qoyulmuş, giriş və çıxışını tapmaq çətin olan xəzinə yeri.
2....    Ətraflı

11

labis

Geyinmiş, geyən....    Ətraflı

12

labor

labor sözünün tərcüməsi

See: labour....    Ətraflı

13

labor court

labor court sözünün tərcüməsi

See: labour court....    Ətraflı

15

labor dispute

labor dispute sözünün tərcüməsi

See: labour dispute....    Ətraflı

16

labor-saving

labor-saving sözünün tərcüməsi

See: labour-saving....    Ətraflı

17

laborant

laborant sözünün izahı. laborant sözünün mənası

1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. □ Baş laborant. Laborant vəzifəsi.
2. Laboratoriya məşğələlərində müəllimə, professora kömək ed...    Ətraflı

18

laborant

laborant sözünün mənşəyi, laborant sözünün etimologiyası

Latınca “işləyən” deməkdir. Laboratoriya sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

20

laborantlıq

laborantlıq sözünün izahı. laborantlıq sözünün mənası

Laborant vəzifəsi, işi. □ Laborantlıq etmək....    Ətraflı