mülkədar

Axtarış nəticələri

1

mülkədar

mülkədar sözünün izahı. mülkədar sözünün mənası

Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət və onun qalıqları mövcud olan ölkələrdə torpaq sahibi olan zadəgan. □ İri mülkədar. Kəndlilərin mülkədarlarla müba...    Ətraflı

2

mülkədar

Mülk sahibi.  M. bəzən malik də adlanıb....    Ətraflı

3

mülkədar tabei

Azərbaycanda xan, bəy və ağa torpaqlarında yaşayıb işləyən kəndli, rəiyyət, rəncbər, nökər.  Bu termin ilk dəfə çar hökumətinin 1847-ci il 20 aprel və 28 dekabr tarix...    Ətraflı

5

mülkədarlıq

mülkədarlıq sözünün izahı. mülkədarlıq sözünün mənası

Xüsusi mülkiyyət hüququ əsasında torpaq sahələrinə malik olma....    Ətraflı