mülkəddərlik

Axtarış nəticələri

1

mülkəddərlik

mülkəddərlik sözünün izahı. mülkəddərlik sözünün mənası

Kədərlilik, qəmginlik, pərişanlıq, məyusluq. □...üz-gözündən bir məsumluq, bir mükəddərlik yağırdı. (S.Rəhimov)....    Ətraflı