mülkiyyət

Axtarış nəticələri

1

mülkiyyət

mülkiyyət sözünün izahı. mülkiyyət sözünün mənası

1. Birisinə məxsus və onun tam ixtiyarında olan əmlak, şey və s. □ Dövlət mülkiyyəti.
2. Bir adama, bir şeyə mənsubiyyət, aidiyyət; yiyəlik, sahibl...    Ətraflı

2

mülkiyyətçi

mülkiyyətçi sözünün izahı. mülkiyyətçi sözünün mənası

1. Mülkiyyət sahibi, yiyəsi. □ Xırda torpaq mülkiyyətçisi. Xüsusi mülkiyyətçi.
2. Məcazi mənada: hər hansı bir şeyi təkbaşına mənimsəməyə çalışan a...    Ətraflı

3

mülkiyyətçilik

mülkiyyətçilik sözünün izahı. mülkiyyətçilik sözünün mənası

Mülkiyyət sahibliyi, yiyəlik, xüsusi mülkiyyətə sahib olma meyli. □ Mülkiyyətçiliklə mübarizə....    Ətraflı