mərgümüş

Axtarış nəticələri

1

mərgümüş

mərgümüş sözünün mənşəyi, mərgümüş sözünün etimologiyası

Fars dilindən keçib, bizdə onun yerinə siçanotu işlədilib. Mərg (морг) bir çox dillərdə işlədilir və “öldürmək” (ölmək) anlayışı ilə bağlıdır. Müş (мыш, муш) sözü də çox dildə işlədilir, mənası “siçan”, “əzələ” deməkdir. Mərgümüş “si­çan öldürən” mənasını ifadə edir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya l...    Ətraflı