millət

Axtarış nəticələri

1

millət

Tarixən formalaşmış və bir sıra dayanıqlı xüsusiyyətlərə malik insan birliyi.  M. termininin bir çox tərifi var; o, əsasən, iki – etnik və siyasi anlamda işlənir. Etn...    Ətraflı

2

millətçilik

Milləti ictimai birliyin ali forması, habelə dövlət quruculuğu prosesinin ilkin şərti hesab edən ideologiya və siyasi cərəyan.  M. müəyyən milli toplumun maraqlarının...    Ətraflı