nab

Axtarış nəticələri

1

nab

nab sözünün tərcüməsi

tutmaq, yaxalamaq...    Ətraflı

2

nabaliğ

nabaliğ sözünün izahı. nabaliğ sözünün mənası

Arxaizm. Həddi-büluğa çatmamış. □ Nabaliğ uşaq öz təklifini anlamaz. (Ə.Haqverdiyev)....    Ətraflı

3

nabat

nabat sözünün izahı. nabat sözünün mənası

1. Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü. □ Məşədi Hüseyn müştəriyə nabatı verəndən sonra Kərbəlayı Rzadan kağız...    Ətraflı

4

nabəca

nabəca sözünün izahı. nabəca sözünün mənası

1. Arxaizm. Yersiz, münasibətsiz. □ Nabəca söz. Nabəca fikir.
2. Arxaizm. Zərf kimi: yersiz, münasibətsiz. □ Nabəca hərəkət etmək....    Ətraflı

5

nabəkar

nabəkar sözünün izahı. nabəkar sözünün mənası

1. Arxaizm. İşə yaramayan, boş.
2. Arxaizm. Mərdimazar, yaramaz, alçaq. □ Nabəkar adam.
3. Arxaizm. İsim kimi: mərdimazar, yaramaz, alçaq adam. □ B...    Ətraflı

6

nabələd

nabələd sözünün izahı. nabələd sözünün mənası

1. Bələd olmayan, tanımayan, başqa yerdən gəlmiş. □ Qardaş, bunlar hər kəsdisə nabələd adama oxşayırlar. (C.Məmmədquluzadə).
2. İsim kimi: bələd ol...    Ətraflı

7

nabələdlik

nabələdlik sözünün izahı. nabələdlik sözünün mənası

Bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti. □ Savalan qadınların bu işə nabələdliklərini yaddan çıxarmırdı. (Ə.Vəliyev)....    Ətraflı

8

nabob

nabob sözünün tərcüməsi

naib, nüvvəb (Hindistanda varlı, zadəgan); Hindistanda varlanmış Avropalı...    Ətraflı

9

nabud

nabud sözünün izahı. nabud sözünün mənası

Arxaizm. Olmayan, mövcud olmayan. □ Qüvvətin varsa, yaşarsan məsud; Yoxsa, şəksiz, olacaqsan nabud. (A.Səhhət)....    Ətraflı