pa

Axtarış nəticələri

1

PA

PA sözünün tərcüməsi

1) ictimai rabitə
2) şəxsi köməkçi; referent...    Ətraflı

2

pa

1. Ayaq.
2. Addım, qədəm.  Oyandım qəflətdən, açdım gözümü,
Ərənlər payinə sürtdüm üzümü.
Dindirdilər, haq söylədim sözümü,
Doxsan min kəlməmə bəyan dedilər.
...    Ətraflı

4

pab

pab sözünün izahı. pab sözünün mənası

Avropanın bir çox ölkələrində pivə içilən ictimai-kütləvi iaşə yeri; pivəxana....    Ətraflı

5

pabbabacı

Şanapipik. □ Pabbabacı çəmənniyə qommuşdu....    Ətraflı

6

pabeda

Kəlağayı növü adı. □ Pabeda kəlağayısı hava rəngundə olur, künclərində də quş şəkli....    Ətraflı

7

pabənd

pabənd sözünün izahı. pabənd sözünün mənası

1. Arxaizm. Ayağıbağlı.
2. Arxaizm. İsim kimi məcazi mənada: əsir, dustaq....    Ətraflı

11

pabəst

pabəst sözünün izahı. pabəst sözünün mənası

Bax: pabəstə....    Ətraflı

13

pabəstə

pabəstə sözünün izahı. pabəstə sözünün mənası

1. Bax: pabənd.
O zülfü nərgisi-məstə, könül çoxdandı pabəstə,
Məni hicran edib xəstə, neçin gəlməz, neçin gəlməz? (X.Natəvan)
2. Arxaizm. Əlaqədar....    Ətraflı

15

pablik rileyşnz

Hər hansı şəxs, məhsul, xidmət növü, yaxud təşkilat haqqında müs­bət ­ic­timai rəy formalaşdırmağa yö­nəldilmiş ­fə­aliyyət, kommunikativ təd­bir­l...    Ətraflı

16

pablik-rileyşnz

pablik-rileyşnz sözünün izahı. pablik-rileyşnz sözünün mənası

İctimaiyyətlə əlaqələrin yaradılması, ictimai informasiyanı idarəetmə sistemi....    Ətraflı

17

pablisiti

pablisiti sözünün izahı. pablisiti sözünün mənası

Reklam işi, populyarlaşdırma, məşhurlaşdırma; əhalinin diqqətini cəlb etməyə yönəlmiş tədbirlər....    Ətraflı

18

pablisiti

Mediada ardıcıl çıxışlar və reklamların köməyi ilə hər hansı məsələnin ictimai­ləş­dirilməsi, auditoriyanın diqqətinin mü­əy­yən şəxsə, məhsula, tə...    Ətraflı

19

pabus

pabus sözünün izahı. pabus sözünün mənası

1. Arxaizm. Ayaq öpmə.
Bisəbəb irməs başımla gəlməgim pabus içün,
Astanınğa ğədəm basmaq irir tərki-ədəb. (Əmani)
2. Arxaizm. Sifət kimi məcazi mən...    Ətraflı