padşah

Axtarış nəticələri

1

padşah

padşah sözünün izahı. padşah sözünün mənası

1. Hökmdar, imperator, şah, sultan. □ Yalnız böyük padşahların qarşısında ad qazanmaq... üçün çapmağına dəyər. (“Qabusnamə”).
2. Məcazi mənada: yar...    Ətraflı

2

padşah

Bir sıra Yaxın və Orta Şərq ölkələrində hökmdar titulu.  Sasanilər dövründə İranda işlənən “şahənşah” (fars. – “şahlar şahı”) titulu sünni təriqətindən olan müsəlmanl...    Ətraflı

3

padşah

Toy məclisini idarə edən. □ Bizim kətdə Hümbət adında bir kişi olur, o, toyda padşah olardı....    Ətraflı

4

padşahanə

Padşaha layiq; şahanə....    Ətraflı

5

padşahasa

Padşah kimi; şahanə....    Ətraflı

6

padşahın piyada getdiyi yer

padşahın piyada getdiyi yer frazeoloji birləşməsinin mənası. padşahın piyada getdiyi yer idiomunun izahı

ayaqyolu, tualet....    Ətraflı

7

padşahi

1. Şahlıq, padşahlıq etmə.
2. Sifət kimi: padşaha mənsub olan....    Ətraflı

9

padşahi-mülk

Məmləkətin padşahı....    Ətraflı

10

padşahlıq

padşahlıq sözünün izahı. padşahlıq sözünün mənası

1. Arxaizm. Padşah vəzifəsi; şahlıq. □ Məlik Çoban çox ədalətlə padşahlıq etməyə, camaatla yaxşı rəftar etməyə başladı. (Nağıl).
2. Arxaizm. Padşah...    Ətraflı

11

padşahpərəst

padşahpərəst sözünün izahı. padşahpərəst sözünün mənası

Padşah tərəfdarı, padşahlıq üsuli-idarəsi tərəfdarı; monarxist....    Ətraflı

12

padşahpərəstlik

padşahpərəstlik sözünün izahı. padşahpərəstlik sözünün mənası

Padşah üsuli idarəsinə tərəfdar olma, onu yeganə dövlət üsulu kimi qəbul etməkdən ibarət mürtəce siyasi cərəyan....    Ətraflı

13

padşahyana

padşahyana sözünün izahı. padşahyana sözünün mənası

Arxaizm. Padşaha layiq, padşahlarda olduğu kimi; şahanə....    Ətraflı