qa

Axtarış nəticələri

1

qa

qa sözünün izahı. qa sözünün mənası

Qarğanın çıxardığı səsi bildirən təqlidi söz....    Ətraflı

2

QA DEYƏNDƏ QU DEMƏK

►Bütün istәklərini yerinə yetirmәk, əzizləmək, nazı ilə oynamaq, şıltaqlıqlarına dözmәk, ərköyün öyrətmək.  İfadə qədim Azәrbaycan xalq nağılı «Mәlik Məhəmmәd»dən qaynaqlanaraq yayılmışdır.
Məlik...    Ətraflı

3

qa:cımax

Bax: qacımağ. □ Əyağım qa:cımışdı, ovdum, düzəldi (Şəki); Sağ qıçım qa:cıyıb (Zəngilan)....    Ətraflı

4

qa:n

Yuxayayan. □ Qa:n xamırı yayan taxdadı; Qa:nı ver, xamır yayım....    Ətraflı

5

qa:t

Yumurta qabığı. □ Qa:tdarı yığın, fal eliyək....    Ətraflı

6

qaan

qaan sözünün izahı. qaan sözünün mənası

Tarix. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan....    Ətraflı

7

qab

qab sözünün izahı. qab sözünün mənası

1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı; çuval, torba, kisə, yeşik və s. □ Boş qab cingildər. (Atalar sözü)
2....    Ətraflı

8

qab

qab sözünün mənşəyi, qab sözünün etimologiyası

Mənbələrdə bunu ərəb mənşəli hesab edirlər, inandırıcı deyil. Zənn etmək olar ki, qabıq sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

9

qab 1

1. Məsafə, ara.
2. Uzunluq ölçüsü....    Ətraflı

qab 2

Çərçivə....    Ətraflı

10

qab

məc. Baş, beyin. □ Sə:n də qabunda söz qalmır....    Ətraflı

11

qab dibi yalamaq

qab dibi yalamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qab dibi yalamaq idiomunun izahı

yaltaqlanmaq, yaltaqlıqdan bəhrələnmək; ~ qazan dibi yalamaq....    Ətraflı

12

qab-qacaq

qab-qacaq sözünün izahı. qab-qacaq sözünün mənası

İçərisində xörək hazırlamaq, yaxud içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün qablar. □ Qab-qacaq mağazası....    Ətraflı

13

qab-qacaq

qab-qacaq sözünün mənşəyi, qab-qacaq sözünün etimologiyası

Mənbələrin verdiyi məlumata görə, qab sözü ərəbcədir (məncə, bizdən keçib), qacaq isə, əslində, çanaq kimi olub və forma dəyişmələrinə məruz qalıb. Qab-qacaq sözünün əsli qab-çanaq şəklində olub, sinonimlər birləş­mə­sidir. Söz təhrif edildiyi üçün indi qab-qacaq sözünün ikinci komponentini şərh...    Ətraflı

14

qab-qaşıq

qab-qaşıq sözünün izahı. qab-qaşıq sözünün mənası

Süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti....    Ətraflı

15

qab-qazan

qab-qazan sözünün izahı. qab-qazan sözünün mənası

İçərisində xörək bişirilən və ya içinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı. □ Qab-qazan saxlanılan şkaf....    Ətraflı

16

qaba

qaba sözünün izahı. qaba sözünün mənası

1. Kobud, sərt, cod. □ Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud.
2. Qeyri-mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud. □ Qaba söz. Qaba zarafat. Qaba hərəkət. Qaba...    Ətraflı

17

qaba

qaba sözünün mənşəyi, qaba sözünün etimologiyası

İlkin mənası “yoğun” demək olub, indi həm də “kobud” anlamında işlədilir. Ehtimal etmək olar ki, qabar sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

18

qabağ

Alın. □ Qabağıma dəgdi daş....    Ətraflı

19

qabağa aparmaq

qabağa aparmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa aparmaq idiomunun izahı

yardımçı olmaq, dəstək olmaq; irəlilətmək, inkişaf etdirmək....    Ətraflı

20

qabağa atmaq

qabağa atmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa atmaq idiomunun izahı

bax: qabağa salmaq....    Ətraflı