qab

Axtarış nəticələri

1

qab

qab sözünün izahı. qab sözünün mənası

1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı; çuval, torba, kisə, yeşik və s. □ Boş qab cingildər. (Atalar sözü)
2....    Ətraflı

2

qab

qab sözünün mənşəyi, qab sözünün etimologiyası

Mənbələrdə bunu ərəb mənşəli hesab edirlər, inandırıcı deyil. Zənn etmək olar ki, qabıq sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

qab 1

1. Məsafə, ara.
2. Uzunluq ölçüsü....    Ətraflı

qab 2

Çərçivə....    Ətraflı

4

qab

məc. Baş, beyin. □ Sə:n də qabunda söz qalmır....    Ətraflı

5

qab dibi yalamaq

qab dibi yalamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qab dibi yalamaq idiomunun izahı

yaltaqlanmaq, yaltaqlıqdan bəhrələnmək; ~ qazan dibi yalamaq....    Ətraflı

6

qab-qacaq

qab-qacaq sözünün izahı. qab-qacaq sözünün mənası

İçərisində xörək hazırlamaq, yaxud içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün qablar. □ Qab-qacaq mağazası....    Ətraflı

7

qab-qacaq

qab-qacaq sözünün mənşəyi, qab-qacaq sözünün etimologiyası

Mənbələrin verdiyi məlumata görə, qab sözü ərəbcədir (məncə, bizdən keçib), qacaq isə, əslində, çanaq kimi olub və forma dəyişmələrinə məruz qalıb. Qab-qacaq sözünün əsli qab-çanaq şəklində olub, sinonimlər birləş­mə­sidir. Söz təhrif edildiyi üçün indi qab-qacaq sözünün ikinci komponentini şərh...    Ətraflı

8

qab-qaşıq

qab-qaşıq sözünün izahı. qab-qaşıq sözünün mənası

Süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti....    Ətraflı

9

qab-qazan

qab-qazan sözünün izahı. qab-qazan sözünün mənası

İçərisində xörək bişirilən və ya içinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı. □ Qab-qazan saxlanılan şkaf....    Ətraflı

10

qaba

qaba sözünün izahı. qaba sözünün mənası

1. Kobud, sərt, cod. □ Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud.
2. Qeyri-mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud. □ Qaba söz. Qaba zarafat. Qaba hərəkət. Qaba...    Ətraflı

11

qaba

qaba sözünün mənşəyi, qaba sözünün etimologiyası

İlkin mənası “yoğun” demək olub, indi həm də “kobud” anlamında işlədilir. Ehtimal etmək olar ki, qabar sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

12

qabağ

Alın. □ Qabağıma dəgdi daş....    Ətraflı

13

qabağa aparmaq

qabağa aparmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa aparmaq idiomunun izahı

yardımçı olmaq, dəstək olmaq; irəlilətmək, inkişaf etdirmək....    Ətraflı

14

qabağa atmaq

qabağa atmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa atmaq idiomunun izahı

bax: qabağa salmaq....    Ətraflı

15

qabağa çəkmək

qabağa çəkmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa çəkmək idiomunun izahı

etimad göstərmək, vəzifə vermək, vəzifəsini artırmaq, inkişafı üçün imkan yaratmaq; ~ qapı açmaq....    Ətraflı

16

qabağa durmaq

qabağa durmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa durmaq idiomunun izahı

hansısa işin icrasını və ya məsuliyyətini üzərinə götürmək....    Ətraflı

17

qabağa düşmək

qabağa düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa düşmək idiomunun izahı

1. Rəhbərlik etmək, bələdçilik etmək; ~ yol göstərmək.
2. Nəzərdə tutulduğundan, gözlənildiyindən çox qazanc götürmək; ~ irəli düşmək....    Ətraflı

18

qabağa getmək

qabağa getmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa getmək idiomunun izahı

irəliləmək, inkişaf etmək, artmaq; qabaqlamaq....    Ətraflı

19

qabağa qaçmaq

qabağa qaçmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa qaçmaq idiomunun izahı

tələsmək, qabaqlamağa çalışmaq, irəliyə can atmaq....    Ətraflı

20

qabağa salmaq

qabağa salmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa salmaq idiomunun izahı

1. Gəlir gətirmək, maddi cəhətdən qazandırmaq.
2. Bir işi tezləşdirmək; ~ irəli atmaq, qabağa atmaq....    Ətraflı