saat

Axtarış nəticələri

1

saat

saat sözünün izahı. saat sözünün mənası

1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədənibarət olan vaxt ölçüsü vahidi.
2. Saat ölçüsü vahidi. □ İki saat işləmək. Üç saa...    Ətraflı

2

saat

Zaman vahidi: 60 dəqiqədən ibarət vaxt ölçüsü....    Ətraflı

4

saat qurşağı

Beynəlxalq vaxt hesablama sistemi.  Sistemin əsasını Yer səthinin meridianlarla hər qurşaqda 15° olmaqla 24 qurşağa bölünməsi təşkil edir. Vaxtın hesablanması Qrinviç...    Ətraflı

5

saatbasaat

saatbasaat sözünün izahı. saatbasaat sözünün mənası

Vaxt keçdikcə, saatdan-saata, durmadan artaraq. □ Yağış saatbasaat güclənir. Camaatın sayı saatbasaat artır....    Ətraflı

6

saatlarca

saatlarca sözünün izahı. saatlarca sözünün mənası

Bax: saatlarla....    Ətraflı

7

saatlarla

saatlarla sözünün izahı. saatlarla sözünün mənası

Bir neçə saat, uzun müddət. □ Yağış saatlarla davam etdi. Saatlarla oxumaq....    Ətraflı

8

saatlılar

Azərbaycanlıların etnogenezində iştirak etmiş türk tayfası.  S. etnonimi XIV əsrin sonunda Çuxursəd ərazisində formalaşıb. Öncə Arpaçayın aşağı axarı və Arazın sağ sa...    Ətraflı

9

saatlıq

saatlıq sözünün izahı. saatlıq sözünün mənası

Saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir. □ 8 saatlıq iş günü....    Ətraflı

10

saatqabı

saatqabı sözünün izahı. saatqabı sözünün mənası

Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmışkisəcik. □ Üstünə güləbətin çəkilmiş daraqqabı, saatqabı da nəzəri cəlb edirdi. (H.Sar...    Ətraflı

11

saatsaz

saatsaz sözünün izahı. saatsaz sözünün mənası

Saat təmir edən usta. □ Bununla belə onun bircə nəfər həqiqi dostu var idi – saatsaz ustaZeynal. (Ə.Haqverdiyev)....    Ətraflı

12

saatsazlıq

saatsazlıq sözünün izahı. saatsazlıq sözünün mənası

Saatsazın sənəti, peşəsi. □ ...mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. (Ə.Haqverdiyev)....    Ətraflı