xass

Axtarış nəticələri

1

xass

Orta əsrlərdə müsəlman ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda hökmdara və onun ailə üzvlərinə məxsus torpaq mülkiyyəti forması.  Belə torpaqlar həm hökmdar ailəsinin xü...    Ətraflı

2

xassə

xassə sözünün izahı. xassə sözünün mənası

1. Bir adama və ya şeyə məxsus olan hal, bir adamda və ya şeydə olub, başqalarında olmayan keyfiyyət; xasiyyət. □ İnsanları başa düşməmək onda bir...    Ətraflı

3

xassə 1

Bir adama, bir şeyə aid olan hal, xüsusiyyət, xasiyyət....    Ətraflı

xassə 2

1. Şəxsən hökmdara məxsus ordu; qvardiya.
2. Ən yaxşı, əla.
3. Tarixən mövcud olmuş torpaq mülkiy...    Ətraflı

5

xassəli

xassəli sözünün izahı. xassəli sözünün mənası

Xassəsi, xüsusiyyəti, müəyyən keyfiyyəti olan. □ Müxtəlif xassəli insanlar....    Ətraflı

6

xassətən

Ayrıca, məxsusən, xüsusilə....    Ətraflı

7

Xassun mədəniyyəti

Şimali Mesopotamiyada Neolit dövrü (VII–VI minilliklər) mədəniyyəti.  Bu mədəniyyətə Mosul şəhərinin yaxınlığındakı Təl-Xassun yaşayış məntəqəsinin adı verilib. Arxeo...    Ətraflı

8

xassü amm

1. Qocadan-uşağa qədər, məmədeyəndən-pəpəyeyənə qədər.
2. Məcazi mənada: camaat, xalq....    Ətraflı