y

Axtarış nəticələri

1

Y y

Y y sözünün tərcüməsi

ingilis əlifbasının iyirmi beşinci hərfi...    Ətraflı

2

Y chromosome

Y chromosome sözünün tərcüməsi

Y xromosomu...    Ətraflı

3

y-axis

y-axis sözünün tərcüməsi

ordinat oxu...    Ətraflı

4

Y-fronts

Y-fronts sözünün tərcüməsi

kişi alt tumanı...    Ətraflı

5

ya1

ya sözünün izahı. ya sözünün mənası

Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır). □ Artıq aş ya qarın ağrıdar, ya baş. (Atalar sözü)....    Ətraflı

ya2

ya sözünün izahı. ya sözünün mənası

Xitab bildirir. □ Bu günü ye, sabaha ya qismət. (Atalar sözü)....    Ətraflı

6

ya

ya sözünün mənşəyi, ya sözünün etimologiyası

Bölüşdürmə bildirənlər (ya sən, ya mən) fars mənşəlidir, müraciət bildirənlər (ya Əli...) ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

7

ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl

ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl frazeoloji birləşməsinin mənası. ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl idiomunun izahı

müqayisə olunan iki şey arasında heç bir fərq olmadığını bildirən ifadə....    Ətraflı

8

ya sənə verən Allah, ya mənə

ya sənə verən Allah, ya mənə frazeoloji birləşməsinin mənası. ya sənə verən Allah, ya mənə idiomunun izahı

açıq mübarizəyə çıxan adamın qarşı tərəfə hədə ilə işlətdiyi ifadə....    Ətraflı

9

ya zəlzələdən, ya vəlvələdən

ya zəlzələdən, ya vəlvələdən frazeoloji birləşməsinin mənası. ya zəlzələdən, ya vəlvələdən idiomunun izahı

hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə....    Ətraflı

10

yaba

yaba sözünün izahı. yaba sözünün mənası

1. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsə...    Ətraflı

11

yaba

yaba sözünün mənşəyi, yaba sözünün etimologiyası

Qədimdə ağacın kiçik budaqlarına (dingələrə), iki dişi olan haça şeylərin hamısınayaba deyiblər. Oxun ucluğu haça olanda ona da yaba adı verilib. Sonra yabanın dişləri çoxalıb, amma adı qalıb. Deməli, yaba sözünün qədim mənası “iki dişə malik olan” deməkdir. İndi Anadolu türkləri dəmir yaba yerin...    Ətraflı

12

yaba ilə dovğa içmək

yaba ilə dovğa içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. yaba ilə dovğa içmək idiomunun izahı

faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq....    Ətraflı

13

yabacıq

yabacıq sözünün izahı. yabacıq sözünün mənası

Balaca yaba....    Ətraflı

14

yabalama

yabalama sözünün izahı. yabalama sözünün mənası

Bax: yabalamaq....    Ətraflı

15

yabalamaq

yabalamaq sözünün izahı. yabalamaq sözünün mənası

1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq.
2. Yaba ilə vurmaq....    Ətraflı

16

yabalanma

yabalanma sözünün izahı. yabalanma sözünün mənası

Bax: yabalanmaq....    Ətraflı

17

yabalanmaq

yabalanmaq sözünün izahı. yabalanmaq sözünün mənası

Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq....    Ətraflı

18

yabalaşma

yabalaşma sözünün izahı. yabalaşma sözünün mənası

Bax: yabalaşmaq....    Ətraflı

19

yabalaşmaq

yabalaşmaq sözünün izahı. yabalaşmaq sözünün mənası

Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. □ Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Atalar sözü)....    Ətraflı

20

yabalatma

yabalatma sözünün izahı. yabalatma sözünün mənası

Bax: yabalatmaq....    Ətraflı