ya pəs

Axtarış nəticələri

1

ya pəs

Deməli, demək, bu halda, belə isə, indi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı