yab

Axtarış nəticələri

21

yabançılıq

yabançılıq sözünün izahı. yabançılıq sözünün mənası

Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı....    Ətraflı

22

yabanı

yabanı sözünün izahı. yabanı sözünün mənası

1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi, cır. □ Yabanı bitki. Yabanı çiçək. Yabanı meyvə. Yabanı armud.
2. Əhliləşməmiş, vəhşi, yırtıcı. □ Yabanı pişik. Yab...    Ətraflı

23

yabanı bitkilər

Çöldə özbaşına, təbii şəraitdə bitən bitkilər....    Ətraflı

24

yabanı bitkilər

İnsanın iştirakı olmadan çoxalan və yayılan bitkilər....    Ətraflı

25

yabanılaşma

yabanılaşma sözünün izahı. yabanılaşma sözünün mənası

Bax: yabanılaşmaq....    Ətraflı

26

yabanılaşmaq

yabanılaşmaq sözünün izahı. yabanılaşmaq sözünün mənası

Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq....    Ətraflı

27

yabban

Yastı. □ Otu yabban yığdım, xarab olajax yağış yağsa....    Ətraflı

28

yabı

yabı sözünün izahı. yabı sözünün mənası

1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. □ Ağsaq yabı köhlən atı keçə bilməz. (Atalar sözü).
2. Vulqarizm. Məcazi mənada: arıq, sısqa, yeriyə bilməyən...    Ətraflı

29

yabı

Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Axşam tumarlayar, səhər tumarlayar, yabıya bir can yandırırdı ki, gəl görəsən. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)
*
Gördün ki, bir yabının...    Ətraflı

30

yabılaşma

yabılaşma sözünün izahı. yabılaşma sözünün mənası

Bax: yabılaşmaq....    Ətraflı

31

yabılaşmaq

yabılaşmaq sözünün izahı. yabılaşmaq sözünün mənası

Vulqarizm. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək....    Ətraflı

32

yabılıq

yabılıq sözünün izahı. yabılıq sözünün mənası

Yabı halına düşmüş atın halı....    Ətraflı

34

yabisə

1. Quru, torpaq.
2. Materik, qitə....    Ətraflı

35

yabqu

Qədim türk dövlətlərində, xüsusilə Oğuz dövlətində rütbə, ünvan.  Bir çox hallarda Y. termini hökmdar titulu mənasında işlənib; məs.: oğuzlar qurduqları ilk dövlətə O...    Ətraflı

36

yabu

Bax: yabı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Əsli yabu olan bədöv at olmaz,
Müxənnətin ürəgində zat olmaz,
Koroğlum der: yalquz igid atılmaz,
Məgər mədət olsa qəni meydanda.
...    Ətraflı