zağa

Axtarış nəticələri

1

zağa

zağa sözünün izahı. zağa sözünün mənası

Heyvan yuvası, mağara. □ Bir zağam var, içi dəyirman; Hər nə töksən, üyüdər ənam. "Ağız" (Tapmaca)....    Ətraflı

2

zağa

Heyvan yuvası, mağara.  Haramılar həmin dağda bir zağada məskən salmışdılar. (“Dilsuz və Xəzangül”)
*
Öküzləri açıb buraxdı. Özü d...    Ətraflı

3

zağa

Heyvan yuvası, mağara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Nökər olan qulluq eylər ağaya,
Həramisən, dur sən çəkil zağıya!
Yada bel bağlama, qoyar yağıya,
Yad oğlunun yağlı aşı gərəkdir.
(Əndəlib Qara...    Ətraflı

4

zağa 1

Zəif. □ Kamıl yaman zağadı....    Ətraflı

zağa 2

1. Mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur). □ Qa­pılı zağa çox pis yerdədi (Ağbaba).
2. Vəhşi heyvan yuvası (Qax)....    Ətraflı

5

zağab

Qızıl suyu. □ Üzigimi zağaba saldırdım....    Ətraflı

6

zağalammax

Özünü öymək, lovğalanmaq. □ Zağalanan adamnan zəhləm-zivərim gedir....    Ətraflı

7

zağan

Qaraqarğa. □ Zağa:n əti yeməlidi (Zəngilan)....    Ətraflı

8

zağar

zağar sözünün izahı. zağar sözünün mənası

Dialekt. Yoğun, yekəqarın....    Ətraflı

9

zağar 1

Bax: zağa1. □ Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu....    Ətraflı

zağar 2

1. Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran).
2. Dikbaş, sözə qulaq as­mayan (Salyan). □ Bı kətdə zağar uşağ azzı....    Ətraflı

zağar 3

1. Qısaboy, həm də kök (adam) (Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Mingəçevir, İrəvan). □ Bizim kəntdə bir zağar kişi vardı, əniynən uzunu biriydi (İrəvan); Zağar adam gödəx di (Gədəbəy); Zağar adam hirisdi...    Ətraflı

10

zağara

zağara sözünün izahı. zağara sözünün mənası

1. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı.
2. Palto yaxasına qoyulan dərinin qırağı, boynu....    Ətraflı

11

zağara

Xəz papağın qıraqları. □ U qədər düz söz danışmısan ki, börkü.n zağarası gedib....    Ətraflı

12

zağarça

Qısaboy. □ O, zağarçanın biridi....    Ətraflı

13

zağarqarın

Yekəqarın. □ Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)....    Ətraflı

14

zağarramağ

Bax: zağalammax. □ Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı....    Ətraflı

15

zağarramax

Bax: zağalammax. □ Zağarrammax peşəsidi onun....    Ətraflı