zağar

Axtarış nəticələri

1

zağar

zağar sözünün izahı. zağar sözünün mənası

Dialekt. Yoğun, yekəqarın....    Ətraflı

2

zağar 1

Bax: zağa1. □ Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu....    Ətraflı

zağar 2

1. Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran).
2. Dikbaş, sözə qulaq as­mayan (Salyan). □ Bı kətdə zağar uşağ azzı....    Ətraflı

zağar 3

1. Qısaboy, həm də kök (adam) (Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Mingəçevir, İrəvan). □ Bizim kəntdə bir zağar kişi vardı, əniynən uzunu biriydi (İrəvan); Zağar adam gödəx di (Gədəbəy); Zağar adam hirisdi...    Ətraflı

3

zağara

zağara sözünün izahı. zağara sözünün mənası

1. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı.
2. Palto yaxasına qoyulan dərinin qırağı, boynu....    Ətraflı

4

zağara

Xəz papağın qıraqları. □ U qədər düz söz danışmısan ki, börkü.n zağarası gedib....    Ətraflı

5

zağarça

Qısaboy. □ O, zağarçanın biridi....    Ətraflı

6

zağarqarın

Yekəqarın. □ Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)....    Ətraflı

7

zağarramağ

Bax: zağalammax. □ Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı....    Ətraflı

8

zağarramax

Bax: zağalammax. □ Zağarrammax peşəsidi onun....    Ətraflı