zabit

Axtarış nəticələri

1

zabit

zabit sözünün izahı. zabit sözünün mənası

Hərb. Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs. □ Zabit rütbəsi....    Ətraflı

2

zabit

zabit sözünün mənşəyi, zabit sözünün etimologiyası

Ərəb sözüdür, hərfi mənada “zəbt edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

zabit

Silahlı qüvvələrin, eləcə də polisin komanda və rəis heyətində vəzifəli şəxs.  Z.-lər hərbi rütbələrə malik olurlar. Daimi muzdlu orduların və donanmaların meydana gə...    Ətraflı

4

zabit

1. Əmr edən, hökm edən; nizamlayan.
2. Zəbt edən, tutan, alan....    Ətraflı

5

zabitə

zabitə sözünün izahı. zabitə sözünün mənası

1. Qayda, qanun, nizam, intizam. □ ..Barı bu işin şükranəsinə nizamə tabe olun, əgərçi heç nizamı vəzabitəni anlamırsınız. (M.F.Axundzadə).
2. Baş...    Ətraflı

7

zabitəli

zabitəli sözünün izahı. zabitəli sözünün mənası

Zabitəsi olan, nizam və intizam tələb edən, çox ciddi və tələbkar olan, nüfuz və təsir gücünə malik olan. □ Zabitəli müəllim....    Ətraflı

8

zabitəlilik

zabitəlilik sözünün izahı. zabitəlilik sözünün mənası

Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi....    Ətraflı

9

zabitəsiz

zabitəsiz sözünün izahı. zabitəsiz sözünün mənası

Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. □ Zabitəsiz adam....    Ətraflı

10

zabitəsizlik

zabitəsizlik sözünün izahı. zabitəsizlik sözünün mənası

Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal....    Ətraflı

11

zabitlik

zabitlik sözünün izahı. zabitlik sözünün mənası

Hərb. Zabit rütbəsi. □ Mən zabitliyə bir adi soldat ikən nail olmuşam. (M.S.Ordubadi)....    Ətraflı