zad

Axtarış nəticələri

1

zad

zad sözünün izahı. zad sözünün mənası

1. Şey. □ Heç zad yoxdur.
2. Bəzən söylənmək, istənilən söz yada düşmədikdə, onun əvəzinə deyilir. □ O .. zadı mənə ver.
3. Adətən başqa sözlərlə...    Ətraflı

2

zad 1

Ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında ض hərfinin adı....    Ətraflı

zad 2

Azuqə, yol üçün götürülən yemək və s....    Ətraflı

zad 3

Bax: zadə....    Ətraflı

4

zadə

zadə sözünün izahı. zadə sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda oğul, övlad mənalarında işlənmişdir. □ Duruyor oxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini. (M.Hadi).
Qeyd: ..zadə. Əsil mən...    Ətraflı

5

zadə

zadə sözünün mənşəyi, zadə sözünün etimologiyası

Farsca zadən (doğmaq) feili ilə qohumdur, qrammatik əsası “za”dır. Zahı sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

6

zadə

Çox olsun! Artsın! (əsasən duaların axırında işlədilir)....    Ətraflı

7

zadəgan

zadəgan sözünün izahı. zadəgan sözünün mənası

Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. □ Zadəgan nəsli....    Ətraflı

8

zadəgan

Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya....    Ətraflı

9

zadəgancasına

zadəgancasına sözünün izahı. zadəgancasına sözünün mənası

Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına....    Ətraflı

10

zadəganlar

İrsi imtiyazlara malik dünyəvi torpaq sahibləri təbəqəsi.  Z. ruhanilərin yuxarı təbəqəsi ilə birlikdə feodal dövlətində hakim zümrəni təşkil ediblər. Belə cəmiyyətdə...    Ətraflı

11

zadəganlıq

zadəganlıq sözünün izahı. zadəganlıq sözünün mənası

1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
2. Məcazi mənada: nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət....    Ətraflı

12

zadır

Səfeh, ağılsız. □ Hümbət əyal dəyi ki, zadırdı....    Ətraflı

13

zadi-bəşər

Bəşər övladı, insan oğlu....    Ətraflı