zadə

Axtarış nəticələri

1

zadə

zadə sözünün izahı. zadə sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda oğul, övlad mənalarında işlənmişdir. □ Duruyor oxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini. (M.Hadi).
Qeyd: ..zadə. Əsil mən...    Ətraflı

2

zadə

zadə sözünün mənşəyi, zadə sözünün etimologiyası

Farsca zadən (doğmaq) feili ilə qohumdur, qrammatik əsası “za”dır. Zahı sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

zadə

Çox olsun! Artsın! (əsasən duaların axırında işlədilir)....    Ətraflı

4

zadəgan

zadəgan sözünün izahı. zadəgan sözünün mənası

Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. □ Zadəgan nəsli....    Ətraflı

5

zadəgan

Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya....    Ətraflı

6

zadəgancasına

zadəgancasına sözünün izahı. zadəgancasına sözünün mənası

Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına....    Ətraflı

7

zadəganlar

İrsi imtiyazlara malik dünyəvi torpaq sahibləri təbəqəsi.  Z. ruhanilərin yuxarı təbəqəsi ilə birlikdə feodal dövlətində hakim zümrəni təşkil ediblər. Belə cəmiyyətdə...    Ətraflı

8

zadəganlıq

zadəganlıq sözünün izahı. zadəganlıq sözünün mənası

1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
2. Məcazi mənada: nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət....    Ətraflı