zadəgan

Axtarış nəticələri

1

zadəgan

zadəgan sözünün izahı. zadəgan sözünün mənası

Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. □ Zadəgan nəsli....    Ətraflı

2

zadəgan

Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya....    Ətraflı

3

zadəgancasına

zadəgancasına sözünün izahı. zadəgancasına sözünün mənası

Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına....    Ətraflı

4

zadəganlar

İrsi imtiyazlara malik dünyəvi torpaq sahibləri təbəqəsi.  Z. ruhanilərin yuxarı təbəqəsi ilə birlikdə feodal dövlətində hakim zümrəni təşkil ediblər. Belə cəmiyyətdə...    Ətraflı

5

zadəganlıq

zadəganlıq sözünün izahı. zadəganlıq sözünün mənası

1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
2. Məcazi mənada: nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət....    Ətraflı