zadəganlıq

Axtarış nəticələri

1

zadəganlıq

zadəganlıq sözünün izahı. zadəganlıq sözünün mənası

1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
2. Məcazi mənada: nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət....    Ətraflı