babal

Axtarış nəticələri

1

babal

babal sözünün izahı. babal sözünün mənası

Bax: vəbal....    Ətraflı

2

babal

Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
 Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz elə etməliyik ki, onun babalına şərik olub odda yanmayaq. (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)...    Ətraflı

3

babalı boynuna

babalı boynuna frazeoloji birləşməsinin mənası. babalı boynuna idiomunun izahı

– məsuliyyəti, günahı kiminsə üzərinə qoymaq....    Ətraflı

4

BABALI SƏRVƏRİN BOYNUNA

►Bir işin məsuliyyətini, cavabdehliyini, günahını kiminsə öz üzərinə götürdüyünü bildirmək üçün işlədilən ifadə.  İfadə ölməz Üzeyir Hacıbəylinin «O olmasın, bu olsun» (1909) və ya «Məşədi İbad» k...    Ətraflı

5

babalını yuya bilməmək

babalını yuya bilməmək frazeoloji birləşməsinin mənası. babalını yuya bilməmək idiomunun izahı

başqasının məsuliyyətini, günahını öz üzərinə götürməkdən boyun qaçırmaq....    Ətraflı

6

babalıq

babalıq sözünün izahı. babalıq sözünün mənası

1. Ögey baba.
2. Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu, babanın nəvələri üzərindəki haqqı....    Ətraflı